استان تهران

تهران استانی در ناحیه شمالی ایران است که با ۱۳٬۲۶۷٬۶۳۷ جمعیت، پرجمعیت ترین استان کشور است و تهران پایتخت ایران در این استان قرار دارد. تهران با جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون نفر٬ ۱۷٫۵ درصد جمعیت ایران را در خود جای داده است.

شهرستان‌هاویرایش

ردیف شهرستان مرکز جمعیت سال ۱۳۹۰ جمعیت سال ۱۳۹۵ سال تأسیس
۱ تهران تهران ۸٬۲۹۳٬۱۴۰ ۸٬۷۳۷٬۵۱۰ ۱۳۱۶
۲ شهریار شهریار ۶۲۴٬۴۴۰ ۷۴۴٬۲۱۰ ۱۳۶۸
۳ اسلامشهر اسلامشهر ۴۵۸٬۶۸۸ ۵۴۸٬۶۲۰ ۱۳۷۳
۴ بهارستان صالحیه ۵۲۳٬۶۳۶ ۵۳۶٬۳۲۹ ۱۳۸۹
۵ ملارد ملارد ۳۷۳٬۹۹۴ ۳۷۷٬۲۹۲ ۱۳۸۸
۶ پاکدشت پاکدشت ۲۹۱٬۳۹۷ ۳۵۰٬۹۶۶ ۱۳۷۶
۷ ری ری ۳۱۹٬۳۰۵ ۳۴۹٬۷۰۰ ۱۳۵۷
۸ قدس قدس ۲۹۰٬۶۳۳ ۳۱۶٬۶۳۶ ۱۳۸۸
۹ رباط کریم رباط کریم ۱۹۵٬۹۱۷ ۲۹۱٬۵۱۶ ۱۳۷۵
۱۰ ورامین ورامین ۵۲۶٬۲۹۴ ۲۸۳٬۷۴۲ ۱۳۵۴
۱۱ قرچک قرچک ۲۶۹٬۱۳۸ ۱۳۹۱
۱۲ پردیس پردیس - ۱۶۹٬۰۶۰ ۱۳۹۱
۱۳ دماوند دماوند ۱۰۰٬۶۹۰ ۱۲۵٬۴۸۰ ۱۳۲۵
۱۴ پیشوا پیشوا ۷۵٬۴۵۴ ۸۶٬۶۰۱ ۱۳۸۹
۱۵ شمیرانات شمیران ۴۴٬۰۶۱ ۴۷٬۲۷۹ ۱۳۵۷
۱۶ فیروزکوه فیروزکوه ۳۸٬۷۱۲ ۳۳٬۵۵۸ ۱۳۷۵