ایران، هجدهمین کشور پرجمعیت دنیا و واقع در جنوب غرب آسیا است.

ایران یکی از قدیمی‌ترین کشورهای دنیاست.