کرج، مرکز شهرستان کرج و همچنین مرکز استان البرز است که از سال ۱۳۸۸ بعنوان مرکز استان کرج انتخاب شده است.

موقعیت جغرافیاییویرایش

کرج در ارتفاع ۱۳۲۱ متری از سطح دریای آزاد قرار گرفته است. مرتفع‌ترین نقطه شهر با ۱۴۰۰ متر ارتفاع در شرق خلج آباد و پست‌ترین نقطه کرج نیز در جنوب این شهر با ارتفاع ۱۲۷۵ متر از سطح دریا می‌باشد. از نگاه کلی، کرج شهری با شیب شمال به جنوب است که این شیب از شمال به سمت جنوب در حال کاهش است.

آب و هواویرایش

کرج شهری با آب‌وهوای سرد و کوهستانی در زمستان و نیمه بیابانی و خشک در تابستان است. میانگین دمای حداقلی این شهر ۴- و میانگین حداکثری دمای آن ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.